hm@legepladskonsulenten.dk

Opgaven lød på efterspænding.
Det viste sig at flere bolte var knækket. Det viser bare at løbende vedligehold er vigtigt.